De hoogste slaagkans
voor de laagste prijs!

Boek een rijles

Privacy verklaring

Autorijschool Berghuis Autorijschool Berghuis, gevestigd aan Mastmakerstraat 6 9403VH Assen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://rijschoolberghuis.nl
Mastmakerstraat 6
9403VH Assen +31(0)629330024

Peter Berghuis is de Functionaris Gegevensbescherming van Autorijschool Berghuis Hij is te bereiken via rijschoolberghuis@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Autorijschool Berghuis verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Geboortedatum
  • Mobiele/telefoonnummer + Whatsapp's
  • E-mailadres
  • (Pas-)foto's
  • Facturen/offertes
  • Betalingsgegevens bank/contant

Deze gegevens gebruiken wij voor telefonisch, e-mail en whatsapp contact betreffend rijles- & examen afspraken en voor de aanschaf van CBR producten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via rijschoolberghuis@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Autorijschool Berghuis verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Autorijschool Berghuis neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Autorijschool Berghuis) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Autorijschool Berghuis bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

  • Wij bewaren de persoonsgegevens 7 jaar voor de fiscus, dit is verplicht voor bedrijven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Autorijschool Berghuis verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Autorijschool Berghuis gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Autorijschool Berghuis en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar rijschoolberghuis@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Autorijschool Berghuis wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https:// autoriteitpersoonsgegevens.nl/ nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Autorijschool Berghuis neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De gegevens worden opgeslagen/bewaard op de zakelijke telefoon & computer met de nodige beveiliging d.m.v. code, wachtwoord (vingerafdruk/gezichtsherkenning).

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op of via rijschoolberghuis@gmail.com

Bel ons

Direct rijles? Bel 06 293 300 24

Een automaat rijbewijs is milieubewuster en vergt minder rijlessen, daardoor is het ook goedkoper.

Autorijles vanaf je 16,5ste

Door 2toDrive kun jij nu al vanaf 16,5 jaar starten met het volgen van rijlessen. Vanaf je 17e mag je het praktijkexamen afleggen voor het rijbewijs B.

2toDrive

TRIALS korting op je autoverzekering

Rijschool machtigen

Om je praktijkexamen aan te vragen moet je daar eerst toestemming voor geven door ons te machtigen.

Machtig ons voor je praktijk